Lạng Sơn có 124 thí sinh đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân

Lạng Sơn có 124 thí sinh đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân

Kỳ thi tốt nghiệp THPT toàn tỉnh Lạng Sơn có 145 thí sinh đạt điểm 10, trong đó môn Giáo dục công dân có 124 thí sinh đạt điểm 10.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, theo số liệu tra cứu tỉnh Lạng Sơn với môn Ngoại ngữ có 5 thí sinh đạt điểm 10; môn Lịch sử có 15 thí sinh; môn Hoá học có 1 và môn Giáo dục công dân có 124 thí sinh.

Lạng Sơn có 124 thí sinh đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân

Trong kỳ thi năm nay, Lạng Sơn có hai thí sinh đạt 2 điểm 10, trong đó có một thí sinh ở Trường THPT Ba Sơn (huyện Cao Lộc) là trường nằm sát biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Trước đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 toàn tỉnh có 55 thí sinh đạt điểm 10.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, toàn tỉnh Lạng Sơn có tổng số học sinh đăng ký dự thi 9353 (trong đó có 7778 học sinh THPT, 1575 học sinh GDTX, 539 thí sinh tự do). Hội đồng thi có 21 điểm thi, 407 phòng thi (16 điểm thi ghép, 15 phòng thi ghép).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *