Thanh niên bùng tiền khách sạn HẠ LONG , nay lại bùng th.uê ma.ng th.ai h.ộ 150tr, mang bầu được lại bỏ mặc 2 mẹ con và trốn biệt tăm

Mong ad giúp đỡ , e với anh này có làm hợp đồng mang thai hộ với nhau, khi em với anh ăn ngủ với nhau mang bầu, khi mang bầu được rồi thì a này lại không trả tiền và bỏ mặc 2 mẹ con.

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *