Lạng Sơn: Điều chỉnh tên gọi Khu công nghiệp Hữu Lũng

Lạng Sơn: Điều chỉnh tên gọi Khu công nghiệp Hữu Lũng

Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn có văn bản đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng.

Lạng Sơn: Điều chỉnh tên gọi Khu công nghiệp Hữu Lũng

Ảnh minh họa.

Theo đó, xét Báo cáo số 231/BC-SXD ngày 13/7/2023 của Sở Xây dựng Lạng Sơn về chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Hữu Lũng, UBND tỉnh Lạng Sơn đồng ý điều chỉnh tên gọi Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn thành Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đối với các lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng mật độ xây dựng tối đa 60%, số tầng cao tối đa 7 tầng thành mật độ xây dựng tối đa 70%, số tầng cao tối đa 4 tầng. Điều chỉnh quy hoạch cấp điện từ lưới điện 35kV thành lưới điện 22kV.

Về nguồn kinh phí lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng nguồn vốn xã hội hóa do Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore cam kết tài trợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *