Từ 15/8, bán xe không nộp lại biển số sẽ bị xử phạt

Từ 15/8, bán xe không nộp lại biển số sẽ bị xử phạt ảnh 1

Theo quy định, từ 15/8, khi chủ xe bán, tặng cho, thừa kế, trao đổi… thì phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

Từ 15/8, bán xe không nộp lại biển số sẽ bị xử phạt ảnh 1

Ảnh minh họa.

Từ ngày 15/8, Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới có hiệu lực.

Theo thông tư này, đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8, mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục nộp để thu hồi trước ngày 15/8, thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp theo quy định. Những xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông.

Một điểm đáng chú ý tại Thông tư 24/2023/TT-BCA là khi bán, tặng cho, thừa kế, trao đổi, góp vốn, phân bổ, điều chuyển xe (gọi chung là chuyển quyền sở hữu xe) thì chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi. (Có thể hiểu, trong vòng 30 ngày, chủ xe hoặc người nhận chuyển quyền sở hữu phải đi sang tên đổi chủ phương tiện, để cấp đăng ký mới và biển số xe -PV).

Nếu quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt đối với chủ xe về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định.

Chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.

Tuy nhiên, có 1 trường hợp được chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số là xe ô tô có biển số trúng đấu giá. Chủ xe không phải nộp lại biển số xe trúng đấu giá nhưng phải nộp bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và xuất trình bản chính để đối chiếu.

Các tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe kèm biển số cũng được nộp hồ sơ, làm thủ tục đăng ký sang tên xe và giữ nguyên biển số xe trúng đấu giá. Tuy nhiên, không được tiếp tục chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá cho tổ chức, cá nhân khác mà chỉ được chuyển quyền sở hữu xe.

Trường hợp chủ xe không nộp lại biển số sẽ bị xử phạt hành chính Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với ô tô cá nhân, bị phạt từ 2 – 4 triệu đồng và từ 4 – 8 triệu đồng (đối với tổ chức).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *