Kiên Giang: Sẽ xử lý nghiêm hành vi gây nhũng nhiễu, tiêu cực

Nếu phát hiện tập thể, cá nhân đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền thì sẽ xem xét, kiểm điểm tập thể, cá nhân theo quy định.

Văn bản ban hành sẽ kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. Ảnh: Mai Mười
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành vừa ký ban hành công văn hỏa tốc về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện nghiêm túc các quy định đã triển khai về việc triển khai, thực hiện nghiêm Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của địa phương đã được ban hành.

Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc trong cơ quan, đơn vị và những công việc được bộ, ngành, Trung ương, cấp có thẩm quyền giao để kịp thời giải quyết, quyết định theo thẩm quyền; đảm bảo thời hạn quy định, không để chậm trễ, kéo dài.

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đối với công việc theo quy định phải xin ý kiến của cơ quan, đơn vị trước khi quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền thì phải chủ động, tích cực; không lạm dụng việc lấy ý kiến của cấp có thẩm quyền để né tránh trách nhiệm hoặc kéo dài thời gian giải quyết.

Quy định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu xử lý công việc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trong thực hiện nhiệm vụ, trường hợp phát hiện các dấu hiệu sai phạm thì phải xem xét kiểm điểm, xử lý tập thể, cá nhân liên quan theo quy định. Đồng thời, xử lý nghiêm những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham những, tiêu cực…

Ngoài ra, công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất cũng được tăng cường hiệu quả. Kịp thời thay thế, điều chuyển các cán bộ, công chức, viên chức năng lực kém, thiếu trách nhiệm… biểu dương, khen thưởng kịp thời, khích lệ, động viên các trường hợp hoàn thành nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *