Lạng Sơn: Xử phạt cơ sở kinh doanh thực phẩm chưa quyết liệt

NVTH-2023-6

Trong năm 2022 và 7 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, việc xử lý vi phạm hành chính ở tuyến cơ sở chưa quyết liệt do cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, manh múm; Kinh phí dành cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu quản lý.

Theo Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lạng Sơn, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo các ngành đã báo cáo kết quả việc thực hiện các chính sách pháp luật về ATTP từ ngày 1/1/2022 đến 31/7/2023, qua báo cáo đã đạt được trong thời gian qua như tham mưu kịp thời cho các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo về ATTP; Chủ động xây dựng chương trình kế hoạch triển khai có hiệu quả các chủ trương chính sách và pháp luật về ATTP; Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn như tuyên truyền giáo dục kiến thức về ATTP.

Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm; Phòng chống ngộ độc thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, nhất là công tác phối hợp liên ngành đã đạt được những kết quả khả quan.

NVTH-2023-6

Ảnh minh họa. (Nguồn: Cục QLTT Lạng Sơn)

Trong năm 2022 và 7 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra. Tuy nhiên, với những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: Công tác tuyên truyền chưa được toàn diện, tình hình ngộ độc thực phẩm vẫn diễn biến hết sức phức tạp, nhất là ngộ độc các độc tố tự nhiên tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác quản lý nguy cơ đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ chưa đảm bảo các điều kiện về ATTP còn cao.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, hậu chủ yếu vào dịp cao điểm, việc xử lý vi phạm hành chính ở tuyến cơ sở chưa quyết liệt do cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, manh mún; Kinh phí dành cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu quản lý; Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa chặt chẽ đã phát sinh một số khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện,…

Bà Hoàng Thị Kim Vân – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Lạng Sơn đề nghị trong thời gian tới các Sở, ngành tiếp tục triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông về an ninh, ATTP; Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 3/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Thực hiện vai trò, trách nhiệm phân cấp quản lý theo Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn.

https://www.phapluatplus.vn/suc-khoe-doi-song/lang-son-xu-phat-co-so-kinh-doanh-thuc-pham-chua-quyet-liet-d198408.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *