‘Đá tặc’ lộng hành ở Bình Định, thấy dân tới gần chúng hung tợn giở thói côn đồ

Nạn khai thác đá trái phép tại núi Hòn Chà (phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, Bình Định) diễn ra đã nhiều năm. Mặc dù UBND tỉnh Bình Định đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép tại đây nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện.

UBND tỉnh Bình Định có nhiều văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý ‘đá tặc’ trên núi Hòn Chà nhưng vô tác dụng, thậm chí thấy dân tới gần chúng hung tợn giở thói côn đồ.

Nạn khai thác đá trái phép tại núi Hòn Chà (phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, Bình Định) diễn ra đã nhiều năm. Mặc dù UBND tỉnh Bình Định đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép tại đây nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện.

Núi Hòn Chà bị “đá tặc” băm nát.

Theo ghi nhận của PV trong suốt thời gian qua, tài nguyên đá trên núi Hòn Chà vẫn tiếp tục bị "xẻ thịt" công khai và trắng trợn, thách thức người dân và chính quyền.

Nạn khai thác đá trái phép tại núi Hòn Chà (phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, Bình Định) diễn ra đã nhiều năm. Mặc dù UBND tỉnh Bình Định đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép tại đây nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện.

Hình ảnh một khu vực tại núi Hòn Chà bị khai thác nham nhở. Theo người dân, "đá tặc" trên núi Hòn Chà rất hung tợn, khi phát hiện có người lạ xâm nhập vào khu vực chúng sẽ tập trung lại và giở thói côn đồ.

Theo ghi nhận của PV trong suốt thời gian qua, tài nguyên đá trên núi Hòn Chà vẫn tiếp tục bị “xẻ thịt” công khai và trắng trợn, thách thức người dân và chính quyền.

Hình ảnh một khu vực tại núi Hòn Chà bị khai thác nham nhở. Theo người dân, “đá tặc” trên núi Hòn Chà rất hung tợn, khi phát hiện có người lạ xâm nhập vào khu vực chúng sẽ tập trung lại và giở thói côn đồ.

" Đá tặc" ngang nhiên đưa máy móc và xe trung chuyển lên núi Hòn Chà khai thác đá một cách công khai.

” Đá tặc” ngang nhiên đưa máy móc và xe trung chuyển lên núi Hòn Chà khai thác đá một cách công khai.

Ngày 27/10/2020, để tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản tại khu vực núi Hòn Chà, UBND tỉnh Bình Định có văn bản số 7230/UBND-KT giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc xây dựng tường rào ngăn cách giữa Khu công nghiệp Phú Tài với khu vực phía Đông núi Hòn Chà tại Văn bản số 6117/UBND-KT ngày 10/9/2020.

Ngày 27/10/2020, để tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản tại khu vực núi Hòn Chà, UBND tỉnh Bình Định có văn bản số 7230/UBND-KT giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc xây dựng tường rào ngăn cách giữa Khu công nghiệp Phú Tài với khu vực phía Đông núi Hòn Chà tại Văn bản số 6117/UBND-KT ngày 10/9/2020.

Tường rào được dựng lên với mục đích ngăn chặn khai thác tài nguyên đá trái phép trên núi Hòn Chà. Tuy nhiên, các đối tượng ngang nhiên phá dỡ tường rào và tự tạo con đường vận chuyển đá thông từ trên núi xuống.

Tường rào được dựng lên với mục đích ngăn chặn khai thác tài nguyên đá trái phép trên núi Hòn Chà. Tuy nhiên, các đối tượng ngang nhiên phá dỡ tường rào và tự tạo con đường vận chuyển đá thông từ trên núi xuống.

Hình ảnh cột và chân rào bao quanh bị "đá tặc" phá bung để làm đường thông vận chuyển đá.

Hình ảnh cột và chân rào bao quanh bị “đá tặc” phá bung để làm đường thông vận chuyển đá.

Ngày 27/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình trạng khai thác đá trái phép tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà. Hơn 1 năm trôi qua, tình trạng khai thác vẫn ngang nhiên mà chưa thấy ai chịu trách nhiệm.

Ngày 27/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình trạng khai thác đá trái phép tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà. Hơn 1 năm trôi qua, tình trạng khai thác vẫn ngang nhiên mà chưa thấy ai chịu trách nhiệm.

Giờ đây, những mảng xanh trên núi Hòn Chà chỉ còn lác đác, nham nhở. Những tảng đá nằm lăn lóc với một mảng lớn sườn núi bị xới tung, loang lổ. Tài nguyên quốc gia bị thất thoát và bao nhiêu năm câu chuyện “xẻ thịt” trái phép trên núi vẫn chưa có hồi kết.
Giờ đây, những mảng xanh trên núi Hòn Chà chỉ còn lác đác, nham nhở. Những tảng đá nằm lăn lóc với một mảng lớn sườn núi bị xới tung, loang lổ. Tài nguyên quốc gia bị thất thoát và bao nhiêu năm câu chuyện “xẻ thịt” trái phép trên núi vẫn chưa có hồi kết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *