admin

Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Tôi cũng là người dân tộc thiểu số, có chung trăn trở với bà con ảnh 1

Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Tôi cũng là người dân tộc thiểu số, có chung trăn trở với bà con

ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa (đoàn Lạng Sơn) hỏi Bộ trưởng Hầu A Lềnh vấn đề trăn trở nhất của Bộ trưởng là gì, Bộ trưởng cho biết bản thân ông cũng là người dân tộc thiểu số nên có nhiều trăn trở… ĐBQH Phan Trọng Nghĩa chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân…

Read More