Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại cuộc họp.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị xử nghiêm vi phạm của chùa Ba Vàng và sư trụ trì

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị chấn chỉnh, xử nghiêm vi phạm của chùa Ba vàng và trụ trì Thích Trúc Thái Minh, xác minh nguồn gốc vật thể được gọi “xá lợi tóc Phật”. Ngày 4/1, tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ…

Read More