Dự án kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng: Nhà thầu chây ì thực hiện thanh thải lòng sông và dọn dẹp bờ kè

Dự án kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng giai đoạn 3 được triển khai từ năm 2011, theo kế hoạch, dự án hoàn thành năm 2014. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, công trình đã phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Đến đầu năm 2023, dự án đã cơ bản hoàn…

Read More