Chân dung Hoà thượng Thích Nguyên Điền

Bình Định: Hòa thượng Thích Nguyên Điền, Giáo phẩm Phật giáo tỉnh viên tịch

Ngày 29-12, tông môn tổ đình Long Khánh và môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Hòa thượng Thích Nguyên Điền, Giáo phẩm Phật giáo tỉnh Bình Định, nguyên giáo thọ Trường Trung cấp Phật học Bình Định vừa viên tịch. Chân dung Hòa thượng Thích Nguyên Điền Theo cáo phó, do…

Read More