9378 thí sinh Lạng Sơn dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Ảnh: Ngô Chuyên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, toàn tỉnh Lạng Sơn có 9378 thí sinh đăng ký dự thi với 21 điểm thi, mỗi huyện sẽ có 1 đến 3 điểm.

Ảnh: Ngô Chuyên.

Ảnh: Ngô Chuyên.

9378 thí sinh đăng ký dự thi

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Lạng Sơn, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tại tỉnh Lạng Sơn có 43 đơn vị có học sinh đăng ký dự thi. Trong đó gồm 30 Trường THPT, THCS&THPT 30; 11 Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX; 1 Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn; 1 Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.

Số thí sinh đăng ký dự thi (tính đến hết ngày 13/5/2023) 9378 (giảm 286 thí sinh so với năm 2022: 9664). Trong đó, thí sinh lớp 12 có 8814 em, tỷ lệ 93,99% (2022: 9013 thí sinh). Thí sinh tự do: 564 em tỷ lệ 6,01% (2022: 651 thí sinh).

Số thí sinh ĐKDT bài thi tổ hợp KHTN: 1096 thí sinh. Số thí sinh ĐKDT bài thi tổ hợp KHXH: 7802 thí sinh.

Với tổng số thí sinh này, tại mỗi huyện, thành phố tổ chức từ một đến ba điểm thi dành cho học sinh lớp 12 trên địa bàn và thí sinh tự do dự thi. Toàn tỉnh có 21 điểm thi; mỗi điểm thi bố trí 1 phòng thi dự phòng.

Để kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc Sở GD&ĐT đã huy động 1490 người vào Ban coi thi gồm cán bộ, giáo viên, công an, bảo vệ, y tế, phục vụ (Trưởng điểm: 21; Phó Trưởng Điểm: 45; Thư ký: 140; Cán bộ coi thi, giám sát: 810; Công An: 100; Y tế: 40; Các thành phần khác: 244). Dự phòng 5% số lượng cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, giám sát.

33 người Ban In sao đề thi, trong đó có 16 người làm việc tại vòng 1; 3 người dự phòng.

14 người Ban Làm phách gồm có 7 người làm việc tại vòng 1. Dự phòng 2 người.

Ban Chấm thi gồm 148 người (trong đó 122 người tham gia chấm thi tự luận và 26 người chấm thi trắc nghiệm); dự phòng 10% số thành viên chấm thi.

Ban Phúc Khảo bài thi (Làm phách, chấm tự luận, trắc nghiệm): 35 người trực tiếp làm việc, dự phòng 3 người.

Thanh tra các khâu của kỳ thi khoảng 165 người (Thanh tra ủy quyền của Bộ: 75 người; Thanh tra Sở: 90). Dự phòng 10 cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra thi.

9378 thí sinh Lạng Sơn dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ảnh 1

Học sinh Trường THPT Cao Lộc (Lạng Sơn)

Tập huấn giáo viên

Trước đó, để học sinh có quá trình ôn tập hiệu quả, trong năm học 2022-2023, Sở GD&ĐT Lạng Sơn đã tổ chức các lớp bồi dưỡng về công tác ôn tập thi tốt nghiệp THPT cho 100% giáo viên tham gia ôn tập (môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh tổ chức 2 lần, các môn còn lại tổ chức 1 lần).

Đồng thời, Sở đã thành lập các đoàn giáo viên cốt cán đến kiểm tra, tư vấn công tác ôn tập thi tốt nghiệp tại 100% các trường THPT, THCS&THPT, TTGDTX, GDNN – GDTX; Tổ chức thi thử và phân tích kết quả thi thử tốt nghiệp THPT 2 lần và thi thử online trên hệ thống Onluyen.vn 2 lần.

Về công tác tổ chức thi, Sở đã tập huấn quán triệt quy chế thi, ban hành văn bản hướng dẫn đăng ký dự thi cho các trường THPT, các trung tâm.

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thi cho cán bộ tin học phụ trách dữ liệu thi của các đơn vị; tổ chức đăng ký dự thi trực tuyến đảm bảo đúng thời gian quy định.

Hướng dẫn các đơn vị nơi đặt điểm thi rà soát hệ thống camera, cơ sở vật chất và các điều kiện chuẩn bị tổ chức kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT gồm 5 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học). 1 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, diễn ra vào 4 ngày: 27, 28, 29, 30/6. Trong đó, ngày 27/6 là ngày làm thủ tục dự thi; ngày 28 và 29/6 tổ chức coi thi; ngày 30/6 là ngày thi dự phòng.

9378 thí sinh Lạng Sơn dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ảnh 2

Đức Duy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *