Hưng Yên tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô

Hưng Yên tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đề nghị cả hệ thống chính trị, các ngành, địa phương quyết tâm, quyết liệt, khẩn trương hơn nữa trong việc triển khai dự án Đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô qua địa bàn Hưng Yên đúng tiến độ.

 

Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô có tổng chiều dài khoảng 111,2 km đi qua địa bàn Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Trong đó, phần đi qua tỉnh Hưng Yên dài khoảng 20 km. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng đến nay công tác triển khai vẫn chậm so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân chính vẫn là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Hưng Yên tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô

Thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đang dồn toàn lực cho công tác GPMB để dự án khởi công trong tháng 6/2023 đảm bảo tiến độ đề ra (Ảnh mô hình dự án Đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô đi qua các địa phương).

Chính vì thế, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2025 mới diễn ra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chỉ đạo cần cả hệ thống chính trị quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các bước triển khai dự án. Đặc biệt, các ngành, địa phương cần nỗ lực, khẩn trương thực hiện bảo đảm tiến độ đề ra.

Trong đó, cần chú trọng ưu tiên GPMB diện tích đất nông nghiệp, đất công ích, bảo đảm mặt bằng cho việc khởi công dự án. Trong thời gian sớm nhất, các huyện cần thực hiện các bước kiểm đếm, bồi thường hỗ trợ GPMB phần diện tích đất nông nghiệp; thực hiện đồng thời việc bố trí di dời mộ, tái định cư cho người dân, doanh nghiệp trong vùng dự án.

Đối với phần diện tích đất giao trái thẩm quyền, cần sớm nghiên cứu cơ chế, chính sách xử lý. Các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của dự án để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Bên cạnh đó, cần xây dựng phương án, tiến độ thực hiện thường xuyên; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh để triển khai thực hiện…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *